«Els lliris» de Guillem Viladot (1959)
veure poema

1. Lectura del poema. Donada la peculiaritat del mateix (no rima ni té el format habitual d’un poema), es poden fer diferents lectures: per part del docent, directament l’alumnat, escoltar-lo recitat (tant a través del recurs que ofereix aquest projecte com amb la gravació del Parc Riella).

2. Posa el poema en el seu context històric: les feines del camp, les terres de secà, els carros i les mules, la feina dels agutzils, etc. Quines diferències veus amb el temps actual?

3. Treballa aquest vocabulari específic sobre temps passats: busca’n la definició, busca imatges d’abans i d’ara i fes-ne la comparativa.

4. Memoritza el poema i fes-ne una gravació al mateix Parc Riella, davant dels lliris o si et queda lluny, busca un parc on hi hagi lliris.

5. Transforma el poema en un cal·ligrama. Hi ha diverses opcions: a partir d’un dibuix ja fet o bé fer una creació pròpia.

6. Busca informació sobre els lliris. Investiga sobre la morfologia de la planta, els seus usos, tipus de lliris.

7. Expressió plàstica amb els lliris: dibuixa i pinta lliris amb la tècnica que més s’adigui a la idea que et transmet el poema. Per finalitzar l’activitat es podeu fer una exposició d’aquests treballs plàstics al centre.