«Allí és Cervera», (1992)
veure poema


1. Les campanes del campanar de Cervera són molt importants, per l’autor i per tots els cerverins. Explica, després de buscar informació, per què ? Diguis  el nom de cadascuna.

2. Busca un mapa de Cervera i localitza-hi  la plaça Major i el Campanar.

3. Fes una relació dels arbres propis de La Segarra, que enumera el poeta. Descriu els fruits de cada un .

4. El poeta cita el torrent. Busca informació i descriu el seu recorregut.

5. Llegeix poc a poc el poema “Allí és Cervera”. Digues el recurs literari que utilitza el poeta i el significat de “blau desesperat” i “llop esperitat”.