«L’estrany» de “Obra poètica completa I” , 1996
veure poema

1. Busca informació sobre el poble de l’Aranyó, poble on va néixer l’autor del poema.

2. Identifica en el poema tres sintagmes nominals i tres de preposicionals. Digues la seva estructura i fes una anàlisi de les formes verbals.

3. Després de llegir detingudament el poema, explica qui pot ser l’estrany.

4. Fes la  pregunta: Saps qui era Manuel de Pedrolo? a sis persones, i redacta les conclusions.