«L’alzina» 
veure poema

1. Fes una relació dels verbs del poema “Alzina”. Diguis la forma verbal que predomina i per què en l’últim vers varia.

2. Fes una recerca sobre l’alzina i explica si correspon amb la descripció que fa el poeta al llarg del poema.

3. A la comarca de la Segarra hi trobem moltes alzines. Per què? Busca o fes una il·lustració que ho demostri.

4. Resumeix el paral·lelisme entre la vida de l’autor i la de l’alzina.