«Neu» de Ramon Cardona Colell (2019)
veure poema

1. Com és la forma d’aquest poema? La trobes més propera a la prosa (com el text d’una novel·la, per exemple) o a la poesia? 

2. Sense escoltar encara la gravació del poema, recita’l en veu alta. Té musicalitat el text? Què li dóna aquesta musicalitat? . Veus diferències entre el que seria un text de prosa i aquesta prosa poètica? Després pots escoltar la gravació del poema per copsar des d’un altre punt de vista la musicalitat que té.
 
3. El jo poètic està completament identificat amb l’autor. Què expressa el poeta amb aquest poema? Què és el que vol fer i què és el que sent que ha de fer? Creus que als teus familiars (pares, avis, germans grans…) també els passa això? 

4. Aquest poema està escrit des del punt de vista del pare. Escriu de nou el poema, també amb prosa poètica, però, aquest cop, des del punt de vista dels fills del poeta o des del teu punt de vista com a fill.