«El tomb pel pati» de Josep Foguet i Doll (1951)
veure poema

1. Definim la forma del poema. Quin tipus d’estrofa té i quina rima? Què provoca aquesta forma quan es llegeix el poema?

2. Converteix aquest poema en un conte i narra (per escrit o en format oral) la història que explica.

3. Converteix  el poema en una obra de teatre. Presenta l’escena i escriu el diàleg entre el noi i la noia.

4. Què és el Pati de Tàrrega? Quines altres situacions podrien passar en un espai com el Pati de Tàrrega? De quines en faries un poema?