«El silenci», (inèdit)
veure poema


1. Busca els diferents significats de les paraules “batec” i “tresor”.

2. L’antonímia és un recurs semàntic que en aquest poema hi és molt present. Escull-ne dos exemples i fes-ne un comentari lingüístic.

3. T’agrada el silenci?. Digues en quins moments fem silenci obligatori i en quins silenci voluntari.

4. Explica la diferència que hi ha entre les paraules “humà i inhumà”.

5. Fes una redacció de 10 línies on aparegui la paraula “solitud”.