«Vida i mort» de «Petit poema de Cervera», (1984)
veure poema

1. Busca informació sobre l’autor del poema  “Vida i Mort”.

2. Fes una visita a la biblioteca Josep Finestres de Cervera i pren nota de les obres que podem trobar de Ramon Turull.

3. En aquest poema el poeta utilitza la ruella i el sembrat com a recurs literari. Fes-ne una breu explicació d’aquest vers. 

4. La revista “Segarra” la trobaràs a la biblioteca de l’escola. Fes-ne una fitxa tècnica i enumera les seccions i els autors del exemplar que observis.