«Aciallà» de Xavier Garcia (1993)
veure poema

1. Primer de tot, què és el que més et crida l’atenció d’aquest poema? Per què?
 
2. El poeta crea paraules noves amb la unió d’altres. Fes una definició de diccionari al teu gust per aquestes paraules noves: aciallà, tornamarxa, tardhora, odiestima.
Per exemple: 
              Aciallà: m. distància que hi ha entre la punta dels peus i el punt més llunyà on arriba la vista.

3. El poeta fa servir antònims per crear nous mots a partir de la composició com, per exemple, trobem a la paraula filferro. Digues altres paraules del català que han seguit aquest procés.

4. Per què creus que l’última paraula el poeta l’escriu més separada i no és una paraula inventada?

5. Ara ha arribat el moment de crear. Amb la mateixa estructura, crea el teu propi poema:

        paraula inventada
        paraula inventada
        paraula inventada
        paraula inventada

        paraula real