«Universitat de Cervera»
veure poema

1. La comparació és un recurs que utilitza el poeta en el poema "Universitat". Busca comparacions en el poema i escriu-ne dues, seguint el seu estil. 

2. En el poema apareix la paraula "gaudeamus". Busca la seva etimologia i el seu significat. Pregunta a dos estudiants universitaris si et poden donar informació.

3. Per què el poeta recorre a la primavera? 

4. Explica, amb les teves paraules, tres fets relacionats amb la Universitat de Cervera.