«Aquelarre al Carreró»,
de “Caudal de Vida y poesia. Antologia poètica”, (2019)
veure poema

1. Busca informació sobre la vida del poeta en els seus diferents escenaris: Cervera, Barcelona i EEUU.

2. Fes recerca de tres poemaris escrits per Jaume Ferran, i redacta una fitxa de cadascun. 

3. Per què creus que moltes de les seves obres estan escrites en llengua castellana?

4. Entre d’altres premis va rebre el premi “Gaziel”. Busca informació sobre aquest premi i fes-ne un breu resum.

5. Fes una descripció de la festa popular que es celebra a Cervera l’últim dissabte d’agost i que dóna nom a aquest poema.