Vida i mort

Autor: Ramon Turull Bargués
Aquest poema l'interpreta: Xavier Hidalgo
Fotografia: Marc Castellà

 

       Vida, et voldria
plural i encesa
com la ruella
tota voltada
per l’esperança
del verd sembrat.

      Mort, et voldria
com mor el vent:
ric d’horitzó,
sense una queixa,
sense turment...

“Petit poema de Cervera”, 1984