Autor: Josep Solsona i Duran
 

GUARDEU els grans de blat
en un graner amagat.
Sou diligents, feineres,
endreçades, austeres.
Treballeu sense parar
i Déu us dóna el pa.

“ Cinc poemes Antologia poètica Josep Solsona”, 1985