Autor: Guillem Viladot Puig
 

Les antenes de televisió
sembla com si s’haguessin
declarat en vaga.
A totes les pantalles del barri,
hi surt el mateix text:
BOTIFARRA!

"XIP-XIP", 1987

Comparteix-ho: