Al metge rural

Autor: Rosa Peres
Aquest poema l'interpreta: Anna Gabernet
Fotografia: Marc Castellà

 

Eixugar un plor,
calmar el dolor,
treure foscor,
obrir un camí,
alleugerir el pes,
aplacar un crit,
treure neguit, sense mirar a qui.
Això es viure, estimar i embellir;
És aquest un gran destí.

“De la Segarra estant”, 1987